Substitución do equipo de pasteurización de leite para a elaboración de Queixo DOP Cebreiro.

Substitución do equipo de pasteurización de leite para a elaboración de Queixo DOP Cebreriro.

Lévase a cabo o cambio do pasteurizador, coa mesma capacidade produtiva pero que incorpora tecnoloxía mais actual para contribuír ao aforro e eficiencia enerxética na industria. Desta maneira búscase un obxectivo de acadar un aforro enerxético superior ao 30%, grazas ao apoio financeiro prestado polo Inega, a Xunta de Galicia e a Unión Europea, co Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.